ریاضی هشتم | توان و جذر | علی نادری

1,701

فصل هفتم ریاضی هشتم توان و جذر درس اول: توان درس دوم: تقسیم اعداد توان دار درس سوم: جذر تقریبی درس چهارم: نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد درس پنجم: خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها دریافت مجموعه کامل mihanmaktab.com علی نادری 09135748409

میهن مکتب
میهن مکتب 45 دنبال کننده