سامانه استعلام فعالیت مجمع فعالان زیست محیطی

212

موضوع: رونمایی از از سامانه استعلام مجمع فعالان زیست محیطی برای اولین بار در ایران | مجمع فعالان زیست محیطی بستری را آماده کرده است تا افراد بتوانند با رسمیت دادن به فعالیت هایشان در زمینه دوچرخه سواری، کوهنوردی، گیاهخواری و حمایت از حیوانات موجبات آبادنی ایران را فراهم آورند. | سایت رسمی بزرگترین شبکه زیست محیطی ایران: WWW.EAFWORLD.COM