کلیپ آموزشی ویروس ها فصل11علوم نهم

24
3dschool 2 دنبال‌ کننده
24 بازدید
اشتراک گذاری
دراین کلیپ آموزشی3بعدی ضمن آشنایی باویروس هادرسطح کتاب درسی علوم نهم،شکل 3بعدی ویروس کروناازدرون وبیرون ویروس ونحوه انتقال آن راامشاهده می کنید.
3dschool 2 دنبال کننده
pixel