فوتیج شمارش معکوس قطره های آب

38
فوتیج شمارش معکوس قطره های آب، ویدئویی است که در آن اعداد از 10 تا 0 به صورت معکوس با تبدیل قطره های آب و عوض شدن اعداد شمارش می‌شود. https://zaringfx.ir/?29732
زرین گرافیک 249 دنبال کننده
pixel