روز جهانی بینایی گرامی باد

19

در ویدیویی که مشاهده می کنید سراغ برخی از اپتومتریست های بیمارستان چشم پزشکی نور رفتیم تا ضمن خداقوت گفتن به آنها، بخشی از تلاش‌هایشان را به تصویر بکشیم.