سوال غیر منتظره علی ضیا از وزیر نیرو

231

سوال علی ضیا از وزیر نیرو: اگر کسی کراوات بزند یا حجابش را رعایت نکند شما استخدامش می کنید!؟

روز پلاس
روز پلاس 396 دنبال کننده