تصویر نجومی روز ناسا: تغییر مسیر غیرمنتظره سیارک میان ستاره‌ای اوموآموا

117

چرا سیارک اوموآموا آنگونه که انتظار داشتیم حرکت نمی‌کند و درحال تغییر مسیر است؟ سال گذشته جرم 1I/2017 U1 ‘Oumuamua، به عنوان اوّلین سیارکی که از فضای میان ستاره‌ای وارد منظومه شمسی ما شده است، شناخته شد. تنها بیش از یک سال پیش، این سنگ میان ستاره‌ای عجیب، تقریباً از نزدیکی زمین هم عبور کرد. ادامه مطلب در: http://www.parssky.com/view/FA/122995.aspx کانال تلگرام: telegram.me/parssky_com