آموزش زبان و فرهنگ فارسی به جاسوس های اسرائیلی

531
وحید
وحید 5 هزاردنبال‌ کننده

اسرائیل آموزشگاه هایی احداث کرده است تا با آموزش زبان و فرهنگ فارسی به نیروهای جوان خود، از راه های فرهنگی وارد افکار ملت ایران شوند و احساسات ایرانی ها را تحت تاثیر قرار دهند، اسرائیل می داند با جنگ های واقعی در میدان نبرد هرگز نمی تواند کشور پهناورمان را مورد حمله قرار دهد و بنابراین سرمایه گذاری های فراوانی در زمینه های دیگر کرده است. https://www.yjc.ir/00RVR2

وحید
وحید 5 هزار دنبال کننده