آموزش اسکیت مقدماتی (مرحله اول از حرکت دور زدن از جلو ) با شاهین رحیمی مربی درجه

269

آموزش اسکیت در منزل*

۱ ماه پیش
shahinrahimi14
shahinrahimi14 9 دنبال کننده