اجرای تمدید تحریمهای ۱۰ ساله قطعاً نقض برجام است

875
مقام معظم رهبری: اجرای تمدید تحریمهای ۱۰ ساله قطعاً نقض برجام است (3 آذر 1395)
ویدیو سه 951 دنبال کننده
pixel