کوروش بزرگ: بنیانگذار ایران زمین / Cyrus the Great: Father of Persia

1,073

کمبوجیه پدر کوروش فرمانروای پارسیان در جنوب فلات ایران و مادرش ماندانا دختر پادشاه مادها در شمال غربی ایران بود. کوروش پس از مرگ پدرش و در 40 سالگی به فرمانروای پارس ها رسید و در انشن به تخت نشست ، تصمیم به فتح سرزمین های ماد گرفت و در پی کوشش های دو ساله توانست ،پایتخت مادها یعنی هگمتانه را تسخیر کند و به فرمانروایی استیاگ ، پدربزرگ خود ، خاتمه بخشد. مناطق شرقی ایران را یکی پس از دیگری ضمیمه ی خاک خود کرد ، حال تمامی فلات ایران زیر پرچم هخامنشیان بود و آوازه ی نام کوروش در تمامی شهرهای جهان طنین افکنده بو

روبیک | HD 7.3 هزار دنبال کننده
pixel