آموزش | طراحی وب | قسمت 1 | Html | Css | Java Script | کانال لرن

389

- ساخت فایل تکست - آشکار کردن فرمت - ذخیره صحیح - ( تگ < html > ) - ( تگ < title > ) - ( تگ < Head > ) - ( تگ < p > ) - ( تگ < H123456 > ) - ( تگ < html > ) - ( تگ < pre > ) - ( تگ < br > )

لرن
لرن 42 دنبال کننده