شکنجه وحشیانه شیعیان کشمیر توسط ارتش سفاک هند. یا حسین؛ بعد از کربلای نیجریه

906

، اینبار؛ سه روز جوی خون در کشمیر!

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 34.2 هزار دنبال کننده
امیر مدرسی نیا

امیر مدرسی نیا

1 هفته پیش
ظلم ،پایدار نبوده و نخواهد ماند.