آموزش فتومنتاژ جلسه نهم- حالت روشنایی نرم آبی

410
ترکیب عکس در فتوشاپ یک هنر است. بنابراین هنر پنهان در ادجاستمنت لایر است ، هر لایه از طریق ادجاستمنت لایر ها مانندbrightness/ contrast, hue, saturation, gradient, color balance می شود.
pixel