نکته های جوشکاری تیگ

3,722
در این ویدیو جوشکاری شاهد این خواهید بود مت گوز نکاتی در رابطه با جوشکاری تیگ شامل تنظیم تورچ و تنظیمات گاز و metal prep مطرح خواهد کرد. این ویدیو از طرف کمپانی ایست وود ،از سازندگان مطرح دستگاه های جوشکاری در دنیا تهیه گردیده است.با ما همراه باشید.
pixel