برای خدا کار کنیم

1,674
1,674 بازدید
این کلیپ نیز با هدف ترویج سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمت اله علیه و با موضع کار برای خدا و به همت گروه تولید محتوای اکسینی ها ساخته شده است.
pixel