نیما نامداری، معاون توسعه و نوآوری شرکت ارتباط‌فردا در یازدهمین رویداد فیناپ

1,495

نیما نامداری، معاون توسعه و نوآوری شرکت ارتباط‌فردا در یازدهمین رویداد فیناپ در بخش راویان فیناپ، ارائه‌ای با عنوان «فقر و فین‌تک» داشت. اسلایدهای این ارائه در ویدئو قابل مشاهده است. یازدهمین رویداد فیناپ پنج‌شنبه ۱ اسفند ۹۸ در موزۀ ارتباطات و با حضور بیش از ۴۰۰ شرکت‌کننده برگزار شد.

finupevent 34 دنبال کننده
pixel