لباس رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران

96

موضوع: رونمایی از لباس رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران | مجمع فعالان زیست محیطی بستری را آماده کرده است تا افراد بتوانند با رسمیت دادن به فعالیت هایشان در زمینه دوچرخه سواری، کوهنوردی، گیاهخواری و حمایت از حیوانات موجبات آبادنی ایران را فراهم آورند. | سایت رسمی بزرگترین شبکه زیست محیطی ایران: www.EAFworld.com