تفکیک طلا و تیک کردن حساب در فاکتور در حسابداری طلا زمرد24

251

با استفاده از این قابلیت شما طلا را به صورت تکه ای #دریافت و در زمان خروج از همان #تکه_طلا #موجودی کسر میشود ، در نتیجه اگر طلا کسی کسری داشت قابل شناسایی میباشد و ما در هر لحظه تک طلاهایی را که در #صندوق داریم.دراین کلیپ دوسری طلا از سرمایه و مشتری در دو فاکتور یکسری بدون انگ و یک سری با انگ و ری آزمایشگاه دریافت شده که همگی ۷۴۸#عیاراست مشاهده میکنید در زمان خروج یا همان سند پرداخت شما میتوانید کل یک #تکه طلا و یا یک بخشی از آن را خارج و الباقی را در موجودی_طلا به همان تفکیک مشاهده و موجود داشته باشید.

ZomoroD24 3 دنبال کننده
pixel