معماری دیجیتال با رویکرد مدلسازی

387
تنظیم سجاد امیدی پور مولف کتاب های مکس-وی ری-رویت -گرس هاپر و چندین مقاله در ارتباط بامعماری و رسانه دیجیتال آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/Performative
pixel