بررسی ماجرای توقیف نتفکش انگلیس

608

بررسی ماجرای توقف نتفکش انگلیس در تنگه هرمز

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده