تریلر Mortal Kombat 11 با حضور شخصیت Kitana

2,115

تریلر سینماتیک جدید بازی Mortal Kombat 11 که از حضور شخصیت Kitana خبر می دهد.

کروکوگیم
کروکوگیم 434 دنبال کننده