دکتر علی صاحبی | Dr. Ali Sahebi

575

دکتر علی صاحبی - استمرار تداکس امید در مشهد می تواند به کشور خدمت کند. - جوانان ایده های اجتماعی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. - از ایده های خود نترسید و آنها را عملی کنید. TEDxOmid | تِداِکس اُمید - راههای ارتباطی : TEDxOmid@gmail.com t.me/TEDxOmidAdmin

تداکس امید
تداکس امید 35 دنبال کننده