چگونه تنظیمات صوت و تصویر صحیح را برای وایت برد ویزتوت انتخاب کنم؟

142

این ویدئو روش انتخاب و تنظیم صحیح صوت و تصویر را برای استفاده از وایت برد ویزتوت توضیح میدهد. کافی است در لیست های موجود اقلام صحیح را انتخاب کنید و ببینید که صوت و تصویر دستگاه شما با آن انتخاب کار میکند و سپس همانها را برای کار با ویزتوت به کار ببرید

ویزتوت
ویزتوت 14 دنبال کننده