وعده آزادی دانشگاه محقق شد؟

1,081

حسن روحانی پیش از انتخابات ۹۶ وعده های زیادی درباره آزادی دانشگاه و دانشجو مطرح کرد. یکی از مهم ترین تاکیدات او در چهار سال گذشته آزاد بودن فضای دانشگاه ها بوده است؛ نکته ای که باید صحت را از فعالان دانشجویی پرسید؛ آیا وعده های دولت در این زمینه محقق شده است؟