جشن رونمایی از نهمین شمارۀ آنگاه با همکاری آرتیبیشن

27

این رونمایی با حضور گالری‌داران، منتقدان و نویسندگان و هنرمندان مطرح و پیشکسوت برگزار شد. در این شمارۀ مجلۀ آنگاه موضوعات گالری و گالری‌گردی با 35 نوشتار از زاویه‌های گوناگون مورد دقت‌ و واکاوی نویسندگان قرار گرفته و ازموقعیت این نهاد در ایران و تحولات تاریخی تا موقعیت امروزی و همچنین از جنبۀ زیبایی‌شناختی تا گارد اجتماعی و سیاسی گالری‌ها و ارتباط آنها با هنرمندان و منتقدان در قالب یادداشت‌ و مقاله، گفتگو و مصاحبه در این شماره به چاپ رسیده است.

pixel