مظلومیت یاقوت ۱۶ - حکومت برای خداست (۳) - کیفیت خوب

154

حکومت، تنها از آن خداست! / از دیدگاه قرآن، چه کسانی حق حکومت کردن ندارند؟! / بنابر آیات قرآن، هرگونه مخالفت با حکم و داوری خداوند، کفر، فسق و ظلم می باشد. / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.