قسمت 3 ، فصل اول ؛ « آن سوی داستان » - خط مقدم

451

6110 - نام کتاب: خط مقدم / نویسنده: فائضه غفارحدادی / ناشر: شهید کاظمی / معرفی کتاب: کتاب «خط مقدم» برشی مستند از میانه خط زندگی حسن طهرانی مقدم است.روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت شهید حسن طهرانی مقدم که به دور از تخیل و رویاپردازی های نویسندگی به نگارش درآمده و از مرداد سال ۶۳ تا دی سال ۶۵ را شامل می شود. مقطعی که اتفاقا پر از حادثه و موانع پیچیده است. پر از «نمی توانی ها» و «دیگر نمی شودها»، پر از جمله «اینجا دیگر آخر خط است.» - تاریخ پخش: 970702

Why So Rude ? :D

queen_bugmazel
60 111.9 هزار بازدید کل

(Dota2 Smurf (per/azari

dota2_booster
52 43.4 هزار بازدید کل