فرماندار سابق شاهین شهر و میمه هدایای روز تکریم خود را به سیل زدگان اهدا کرد

62

بصیری جزی فرماندار سابق شاهین شهر و میمه هدایای روز تکریم خود را به سیل زدگان اهدا کرد

صدای جویا
صدای جویا 3 دنبال کننده