محمد بنا | تمرین در ورزشگاه آزادی

3,690

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در ادامه برنامه های خود برای حضوری موفق در مسابقات المپیک ریو، تمرینات خود را زیرنظر محمد بنا در زمین چمن ورزشگاه آزادی دنبال می کند