آموزش تعویض مغزی اهرمی شیر برداشت تصفیه آب

13,650
در آموزش زیر ، مراحل تعویض مغزی شیر برداشت را مشاهده میکنید . چنانچه این شیر نشتی آب پیدا کرده باشد باید مغزی تعویض گردد . توضیحات بیشتر درWWW.SHIRAZ-TASFIYE.IR
pixel