اظهارات کدخدایی درباره تخلف مدیران دولتی در انتخابات

484
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره تخلفات انتخاباتی گفت: طبق روال گزارش هایی درخصوص تخلفات انتخاباتی داشتیم که به ترتیب برای قوه قضاییه ارسال شد و از این پس نوبت بررسی این تخلفات در دستگاه قضایی است.
کلاکت 14.7 هزار دنبال کننده
pixel