اظهارات کدخدایی درباره تخلف مدیران دولتی در انتخابات

472

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره تخلفات انتخاباتی گفت: طبق روال گزارش هایی درخصوص تخلفات انتخاباتی داشتیم که به ترتیب برای قوه قضاییه ارسال شد و از این پس نوبت بررسی این تخلفات در دستگاه قضایی است.

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده