کلیپ خوردن ذغال روشن و داغ! واقعی! خطرناک!

2,427

توجه! این کار به صورت حضوری برای هرکسی در هر زمانی قابل انجامه. به زودی به صورت لایو در اینستاگرام تک تک نمایش هایی که دیگران فکر میکنن غیرممکنه انجام خواهد شد. اگر تو فکر میکنی ترس داره دلیل نمیشه که ترس داشته باشه تقدیم به دیوید بلین که هنوز انجامش نداده