چگونه با ایجاد مسیر عصبی، بر خجالت و کمرویی غلبه کنیم؟

1,774

در این ویدئو من (کامران گنجی) به شما می گویم که: مسیر عصبی چیست؟ و چگونه می توانیم با ایجاد مسیر عصبی، بر خجالت و کمرویی غلبه کنیم؟ برای دریافت مطالب بیشتر در این زمینه وارد آدرس زیر شوید: http://kamranganji.com/npshy/

pixel