فیش های حقوقی نجومی جدی گرفته نمی شود

373
شبکه دو- 13 مرداد 95- 20:30| از فیش های بالای90 میلیون تومانی تا استعلام هایی که در انتخاب ها و انتصاب ها خیلی جدی گرفته نمی شود.
پایشگری 1.8 هزار دنبال کننده
pixel