استاد استادشان را به ما میبندند و دستمزد میلیاردیشان را به نوید محمدزاده میدهند!

3,711
اُستاد اُستادشان را به ما می بندند، آنوقت دستمزد یک میلیارد و دویست میلیون تومانی شان را به نوید محمدزاده می دهند!/آنقدر رقم پیشنهادی شان دور از شان است که باورم نمی شود/درددل های رضا فیاضی با تی وی پلاس
ریتم زندگی 26.1 هزار دنبال کننده
pixel