بررسی عملکرد Throttle Valveها یا شیرهای گلویی

120
ماشین یار مدیا 28 دنبال‌ کننده
ویدئوی حاضر در قالب یک مثال کاربردی، تراتل ولوها یا شیرهای گلویی را ضمن معرفی از نظر عملکرد و کارکردی که در سیستم هیدرولیک دارد، بررسی می نماید.
pixel