ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جلسه هجدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - RNN

2,731
بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: RNN computation - Character Level Language Models - Backpropagation through time - RNN Examples -
pixel