مشکل عزیزم دوستت دارم _ استاد شاکریان

157

چند باور بی نظیر در مورد مشکلات که از وقتی من این باورها رو در ذهن و ضمیرناخوآگاهم کاشتم، معجزات زیادی در زندگیم رخ داد...

pixel