آزمایش ماده آبگریز کننده نانو کسری برروی بلوک سفالی

494
در این کلیپ ماده آبگریز کننده نانو کسری برروی بلوک سفالی آزمایش شده و با بلوک سفالی معمولی مقایسه شده است. نانو کسری-عرضه کننده عمده و خرده مواد ضدآب کننده و ضد شوره مصالح ساختمانی www.nanokasra.ir تلفن: 9-33771778
pixel