بلند کردن پا از زمین در حالت درازکش

578

در این فیلم تکنیک بلند کردن پا از زمین جهت تقویت عضلات چهارسر ران در افراد مبتلا به آرتروز زانو آموزش داده شده است. جهت مشاهده حرکات بیشتر و تهیه بسته ورزش در خانه برای افراد مبتلا به آرتروز زانو به سایت برنا اسپرت مراجعه نمائید. www.bornasport.com