صحبتهای آتشین سید حسن نصر الله درباره سقوط اسرائیل

2,161

بعد از شهادت حاج عماد مغنیه : همه جهان با مسئولیت من بنویسیند و می بایست ثبت شود ، که از این شهادت به بعد مرحله سقوط اسرائیل شروع می شود .

برای یار
برای یار 13 دنبال کننده