دیابت بارداری

78

دیابت بارداری موضوعی است که در زمان حساس بارداری دغدغه ایجاد می کند. توضیحات خانم دکتر فاطمه مهتاب قربانی را در این مورد ببینید و بشنوید. | سونوگرافی نیلو 02188877105

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel