.../♡دورت بگردم(:

1,765

این روزها قلبم مشکوکِ میزند ! ............... ..... به گُمانم معتاد نگاهت شده ام اپارات جان مادرت پاکش نکن توروقران^_^

pixel