رفتار کوسه ها بر خلاف باور عموم مردم

627
بر خلاف باورهایی که در میان مردم وجود دارد کوسه موجودات بی آزار و آرامی هستند و برخلاف ظاهر ترسناکشان میتوانند موجودات مهربانی نیز باشد تنها از میان 250 گونه کوسه ای که در این سیاره وجود دارد تنها سه گونه آنها برای انسانها خطرناک است ، تنها کوسه ای که بی برو برگشت به انسان حمله خواهد کرد کوسه سفید بزرگ است ، حتی احتمال یک درصد هم وجود ندارد که اگر با این کوسه مواجه شوید به شما حمله نکند ، مورد بعدی کوسه گاوی و بعد از آن کوسه ببری و پلنگی است که درصد حمله دو گونه آخر به انسان بسیار کم است
دلفیران 29 دنبال کننده
pixel