بازدید طهرانچی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

304

به گزارشایسکانیوز، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز پیش از بازدید از بخش‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، در جلسه دیدار با دانشجویان، کارکنان، اساتید و مدیران این دانشکده حضور یافت.

ایسکانیوز
ایسکانیوز 847 دنبال کننده