مدیران کم انگیزه

27

مدیر کم انگیزه در خرمشهر را تحمل نمی کنم به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری پیش از ظهر امروز در مجمع سلامت خرمشهر که در سالن شهید دورقی فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: لازمه ثبات مدیریتی تلاش و کوشش و پیگیری شبانه روزی است. وی تغییر رویکردها را لازمه تحول خرمشهر دانست و گفت: باید به صورت جدی به مسائل فرهنگی ورود کرد و در ابتدا باید رویکردها را تغییر داد؛ چراکه تغییر رویکرد مقدمه تغییر روش هاست و ت

pixel