مستندکامل پیاده روی تاقدمگاه امام رضا(ع) شهرستان بهبهان

1,138

مستند پیاده روی ده ها هزار نفری مردم شهرستان بهبهان تا قدمگاه امام رضا(ع) به سابقه بیش از دو قرن و به طول 14 کیلومتر ... —------------------- اطلاعات بیشتر در پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی: https://goo.gl/yE7Vop