همایش تجلیل از فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد

781

تیزر تلویزیونی همایش تجلیل از فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان/ ساخته شده در رسانه های تصویری مهند