کتاب صوتی صد سال تنهایی نوار

143
در جادو چیست که اینطور می‌خواهیمش؟ چرا عاشق داستان‌های هری پاتر می‌شویم؟ و چرا برای درآمدن خرگوشی از کلاه لحظه شماری می‌کنیم؟ کتاب صوتی صد سال تنهایی سرشار از همین جادو‌هاست. می‌دانیم که احتمالا شما هم حسابی از اسم‌های پیچ در پیچ و مشابه این کتاب صوتی می‌ترسید. بیایید نگاهی بدون دغدغه به کتاب صوتی صدسال تنهایی داشته باشیم. دریافت کتاب صوتی صد سال تنهایی از سایت نوار : http://bit.ly/2HmLTBy
نوار 50 دنبال کننده
pixel